info@kayelajans.com +90 545 625 61 50
May 16, 2021 - TARAFINDAN Admin

Yazılım Geliştirme Projelerinin Başarısız Olmasının Başlıca Nedenleri Nelerdir?

Günümüzde yazılım geliştirmenin teknolojik ilerlemede büyük rol oynadığı söylenebilir. Web geliştirmeden başlayarak, site uygulamalarından mobil uygulamalara kadar, başarısız bir yazılım geliştirme projesinin etkileri hem maliyetli hem de yıkıcı olabilir.


Araştırmalara dayalı olarak, firma veya organizasyon ne kadar büyükse, yazılım başarısızlığı olasılığı o kadar yüksektir. Bu başarısızlıklara daha yakından bakıldığında tekrarlayan başarısızlıklara büyük ölçüde katkıda bulunan bazı faktörler ortaya çıkar. Bu başarısızlıklardan bir adım önde olmak ve başarılı bir sonuç elde etmek için, başarısızlıklara katkıda bulunan bazı faktörlere daha yakından bakmak önemlidir.


Bütçelerin Uygunsuz Kontrolü

Özel bir yazılım geliştirme hizmetine belirli bir bütçe ayırmak, uzman geliştiriciler için bile çok zordur. Herhangi bir müşteri, uygun bütçeleme nedenleriyle Türkiye'deki yazılım geliştirme çözümleri için kesinlikle sabit bir fiyat isteyecektir. Bununla birlikte, yazılım geliştirme sürecinde engellerin aşıldığı düşünüldüğünde, bütçe esnekliği müşteriler tarafından bile dikkate alınmalıdır. Çoğu durumda, müşteri projenin bitiminden önce bile değişiklik isteyecektir.


Müşteri tarafından mevcut sistemler ve dahili süreçle ilgili ne kadar fazla bilgi sağlanırsa, geliştirici için o kadar iyidir, böylece başlangıçtan itibaren projeyi anlar ve bu da uygun bir bütçeleme yapılmasını sağlar. Son olarak, hedefleri ile geliştiricinin hedefleri aynı olan bir müşteri bulmak çok zordur. Çoğunlukla, geliştirici işi halletmek için acele ederken, müşteri projesinin en iyi olmasını bekliyor.


Gerçekçi olmayan bütçeler ve zamanlamalar

Araştırmalara göre, yazılım geliştirme projelerinin başarısız olmasının nedenlerinden biri, maliyet ve zamanlamadaki aşırı artıştan kaynaklanıyor. Maliyet ve zaman aşımlarını ortadan kaldırma çabası içinde, çoğu yazılım geliştiricisi, müşteriden çok fazla beklenti uyandırmamaya çalışır. Pazarlık aşamasından itibaren geliştirici, müşteriden gerçekçi olmayan beklentilerden kaçınmak için müşteriye karşı açık ve dürüst olmalıdır.


İletişimsizlik

Yazılım geliştirme çok hassas bir konudur ve bu şekilde ele alınmalıdır. En başından itibaren geliştirici ile müşteri arasında açık ve yeterli bir iletişim olmalıdır. Bu iletişim, geliştiricinin müşteriyi her adımda veya yapılması gereken herhangi bir değişiklikte bilgilendirmesi şeklinde olmalıdır.


İletişim eksikliği, bir projenin başarısızlığına en etkili katkılardan biri olarak gösterilir. Her adıma müşteriyi dahil etmek, müşterinin beklentilerinin projenin olası sonucu ile uyumlu olmasını sağlayacak ve ayrıca bir arıza olasılığı durumunda müşteriyi uyaracaktır.


Fizibilite Analizi Eksikliği

Herhangi bir yazılım geliştiricisi büyük ölçekli bir projeyi üstlenmeye başlamadan önce, müşterinin proje bütünlüğü için gerçekten kapsayıcı, proje uygulamasının gerçekten işe yarayacağından ve mantıklı olduğundan emin olmak için bir fizibilite analizi yapmalıdır.


Değişime direnç

Değişime direnmek insan doğasındadır. Bununla birlikte, bir geliştirici veya proje yöneticisi olarak başarılı olmak istiyorsanız, değişime karşı direnme yeteneğine sahip olmanız gerekir. Gerçek şu ki, yazılım geliştirme şirketinin dış kaynak kullanımı işini daha etkili ve çok daha kolay hale getirmek için hazır olan çok sayıda proje yönetimi aracı var . Ancak sorun şu ki, çoğu yönetici, aslında kendi lehlerine çalışacak olan bu kadar ihtiyaç duyulan değişikliği hoş karşılamaya istekli değil. Bu, özellikle sürekli gelişen ve değişen teknoloji dünyasında kulağa inanılmaz gelebilir. Bir şirketin başarısının belirleyicilerinin bir parçası olarak esnek iyileştirmeleri ve değişimi savunmak için stratejik olarak uygulamaya konulmuş metodolojiler vardır.


Amaçsız çalışmak

Sırf işi bitirmek ve para kazanmak adına bir yazılım oluşturmak çok büyük ahlaksızlıktır. Bir yazılım geliştiricisi olarak, projelerin asıl amacı müşterilere beklenenden daha fazla para kazandırabilecek bir marka oluşturmak olmalıdır. Projeyi dikkatlice incelemeli ve zaman ayırmaya değer bir şey olduğuna inanmalısınız. Bu yüzden tam olarak anladığınız projeleri seçmek önemlidir.


Yasal Sözleşmelerin Eksikliği

Her iki taraf da, hem müşteri hem de geliştirici için bir beklenti listesiyle birlikte tüm geliştirme projesini net bir şekilde özetleyen şeffaf bir yasal çerçeveye sahip olmalıdır. Bu, projenin başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak için çok önemlidir. Günümüzde bu konuda çok acı hukuki anlaşmazlıklar yaşanıyor. Her iki tarafı da projenin başlangıcından itibaren korumak için çok açık ve bağlayıcı bir anlaşma yapılmalıdır. Bu sözleşme, yazılımın tasarımını, geliştirme sürecini ve zaman çizelgesini, hem müşteriler hem de geliştiriciler için testler, hizmet yasal anlaşması, bakım ve destek, önemli sürümler ve güncellemeler için zaman çizelgesi, değişiklik kontrolü, yönetimdeki değişiklikleri vurgulamalıdır. fikri mülkiyet hakları, emanet kaynak kodu, cezaları geciktirme, Bir proje emanet hizmeti, proje süresinde her ay saklanan kaynak kodunun kullanılabilir bir kopyasının olmasını sağlar. Proje devam ederken bir anlaşmazlık olması durumunda emanet hizmeti müşteriyi korumaya hizmet edecektir. Hizmet çok karmaşık bir karardır ve yalnızca son çare olarak gelir, ancak müşteriye, önceki geliştiricinin iyi niyetini koda aktarmasına güvenmek zorunda kalmadan, projenin bitiminden önce bile geliştiriciyi değiştirme şansı verecektir. .


Sonuç olarak, projenin başarısı için dikkate alınması gereken faktörler vardır. Bir müşterinin bakış açısından değerlendirildiğinde, bir yazılım geliştirme projesinin başarısına karşı gelen tüm nedenlere rağmen, aşağıdaki noktalar projenin başarısı için işe yarayabilir.


·        Müşterinin tam katılımı


·        Üst yönetimden destek


·        Projenin başından itibaren net bir gereklilik beyanı..